'; print "$gal"; print ''; print ''; print '
'; print ''; // ustawienie strony domyślnej if (!isset($pg)) $pg = 0; //załadowanie nazw plików do tablicy $fot $i = 0; $dirg = $dir."/".$g; $handle = opendir($dirg); while ($file = readdir($handle)) if (eregi("jpg$", $file)) { $fot[$i] = $file; $i++; }; closedir($handle); sort($fot); // generowanie galerii $a = 0; $count = $row * $col * $pg; for ($r = 1; $r <= $row; $r++) { // licznik wierszy print ""; if ($count > $i-1) break; for ($c = 1; $c <= $col; $c++) { // licznik kolumn $f = $fot[$count]; $fn = $dirg."/".$f; print ""; $count++; if ($count > $i-1) break; }; print ""; }; print "
"; print ""; // wyświetlenie parametrów oryginału /* $gis = getimagesize($fn); $gfs = round(filesize($fn) / 1024, 1); print ""; print ""; print ""; print ""; */ // wyświetlenie miniatury print ""; print ""; print ""; // wyświetlenie nazwy pliku pod miniaturką /* print ""; print ""; print ""; */ print "
$gis[0]x$gis[1]$gfs KB
"; print ""; print ""; print ""; print "
"; print ""; print "".substr($f, 0, strlen($f) - 4).""; print "
"; print "
"; if ($pg > 0) { $tmp = $pg - 1; // print "\"poprzednie\"" ; }; $tmp = $pg + 1; //print "       "; // print "GALERIE"; //print "       "; if ($tmp * $row * $col < $i) { $tmp = $pg + 1; // print "\"następne\"" ; }; $pages = floor($i / ($row * $col)); $locstring = "
"; for ($i=0; $i<=$pages; $i++) { $pnum = $i + 1; $locstring.="$pnum "; }; $locstring.="
"; print $locstring; print "
"; print ""; print ""; ?>